Có 1 kết quả:

乩童 jī tóng

1/1

jī tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spirit medium