Có 2 kết quả:

机务段 jī wù duàn ㄐㄧ ㄨˋ ㄉㄨㄢˋ機務段 jī wù duàn ㄐㄧ ㄨˋ ㄉㄨㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

locomotive depot

Từ điển Trung-Anh

locomotive depot