Có 2 kết quả:

基因图谱 jī yīn tú pǔ基因圖譜 jī yīn tú pǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mapping of genome

Từ điển Trung-Anh

mapping of genome