Có 2 kết quả:

基因組 jī yīn zǔ基因组 jī yīn zǔ

1/2

jī yīn zǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

genome

jī yīn zǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

genome