Có 2 kết quả:

几经 jǐ jīng幾經 jǐ jīng

1/2

jǐ jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go through numerous (setbacks, revisions etc)