Có 2 kết quả:

計步器 jì bù qì计步器 jì bù qì

1/2

jì bù qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pedometer

jì bù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedometer