Có 1 kết quả:

家族 jiā zú ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ

1/1

jiā zú ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gia tộc, dòng họ, họ

Từ điển Trung-Anh

(1) family
(2) clan