Có 1 kết quả:

奸官污吏 jiān guān wū lì

1/1

jiān guān wū lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

traitor minister and corrupt official (idiom); abuse and corruption