Có 2 kết quả:

尖銳批評 jiān ruì pī píng尖锐批评 jiān ruì pī píng

1/2

Từ điển Trung-Anh

sharp criticism

Từ điển Trung-Anh

sharp criticism