Có 2 kết quả:

尖嘴魚 jiān zuǐ yú ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˇ ㄩˊ尖嘴鱼 jiān zuǐ yú ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˇ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Indo-Pacific wrasse (Gomphosus varius)

Từ điển Trung-Anh

Indo-Pacific wrasse (Gomphosus varius)