Có 2 kết quả:

减毒活疫苗 jiǎn dú huó yì miáo減毒活疫苗 jiǎn dú huó yì miáo

1/2

Từ điển Trung-Anh

attenuated live vaccine

Từ điển Trung-Anh

attenuated live vaccine