Có 2 kết quả:

碱基对 jiǎn jī duì ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ鹼基對 jiǎn jī duì ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

base pair (bp) consisting of two complementary nucleotides (adenine A 腺嘌呤 paired with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA)

Từ điển Trung-Anh

base pair (bp) consisting of two complementary nucleotides (adenine A 腺嘌呤 paired with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA)