Có 1 kết quả:

茳芏 jiāng dù

1/1

jiāng dù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

loài cỏ sống lâu năm, thân hình tam giác, lá nhỏ dài, thân có thể dệt chiếu

Từ điển Trung-Anh

Cyperus malaccensis