Có 1 kết quả:

交通阻塞 jiāo tōng zǔ sè

1/1

jiāo tōng zǔ sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

traffic jam