Có 2 kết quả:

節氣門 jié qì mén节气门 jié qì mén

1/2

jié qì mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

throttle

jié qì mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

throttle