Có 2 kết quả:

金属探伤 jīn shǔ tàn shāng金屬探傷 jīn shǔ tàn shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

metal crack detection

Từ điển Trung-Anh

metal crack detection