Có 2 kết quả:

金魚 jīn yú金鱼 jīn yú

1/2

jīn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

goldfish