Có 2 kết quả:

金魚 jīn yú ㄐㄧㄣ ㄩˊ金鱼 jīn yú ㄐㄧㄣ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

goldfish