Có 2 kết quả:

近光灯 jìn guāng dēng近光燈 jìn guāng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

low beam (headlights)

Từ điển Trung-Anh

low beam (headlights)