Có 2 kết quả:

精耕細作 jīng gēng xì zuò精耕细作 jīng gēng xì zuò

1/2

Từ điển Trung-Anh

intensive farming

Từ điển Trung-Anh

intensive farming