Có 2 kết quả:

精密仪器 jīng mì yí qì精密儀器 jīng mì yí qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

precision instruments

Từ điển Trung-Anh

precision instruments