Có 2 kết quả:

景况 jǐng kuàng景況 jǐng kuàng

1/2

jǐng kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

circumstances

jǐng kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

circumstances

Một số bài thơ có sử dụng