Có 2 kết quả:

酒精飲料 jiǔ jīng yǐn liào酒精饮料 jiǔ jīng yǐn liào

1/2

Từ điển Trung-Anh

liquor

Từ điển Trung-Anh

liquor