Có 2 kết quả:

就讀 jiù dú就读 jiù dú

1/2

jiù dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go to school

jiù dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go to school