Có 2 kết quả:

救护人员 jiù hù rén yuán救護人員 jiù hù rén yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

rescue worker

Từ điển Trung-Anh

rescue worker