Có 2 kết quả:

救捞局 jiù lāo jú救撈局 jiù lāo jú

1/2

jiù lāo jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sea rescue service
(2) lifeboat service

jiù lāo jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sea rescue service
(2) lifeboat service