Có 2 kết quả:

旧名 jiù míng舊名 jiù míng

1/2

jiù míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

former name