Có 1 kết quả:

救生筏 jiù shēng fá

1/1

jiù shēng fá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a life raft