Có 2 kết quả:

居委会 jū wěi huì居委會 jū wěi huì

1/2

jū wěi huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

neighbourhood committee

jū wěi huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

neighbourhood committee