Có 1 kết quả:

聚丙烯 jù bǐng xī

1/1

jù bǐng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

polypropylene