Có 2 kết quả:

颶風 jù fēng飓风 jù fēng

1/2

jù fēng

phồn thể

jù fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hurricane