Có 1 kết quả:

聚合作用 jù hé zuò yòng ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

polymerization