Có 1 kết quả:

聚氯乙烯 jù lǜ yǐ xī

1/1

jù lǜ yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

polyvinyl chloride (PVC)