Có 1 kết quả:

聚四氟乙烯 jù sì fú yǐ xī

1/1

jù sì fú yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

polytetrafluoroethylene (PTFE), trademarked as Teflon