Có 2 kết quả:

剧团 jù tuán劇團 jù tuán

1/2

jù tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

theatrical troupe

jù tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

theatrical troupe