Có 2 kết quả:

军车 jūn chē軍車 jūn chē

1/2

jūn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military vehicle

jūn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military vehicle