Có 2 kết quả:

军号 jūn hào軍號 jūn hào

1/2

jūn hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bugle

jūn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bugle