Có 2 kết quả:

菌胶团 jūn jiāo tuán菌膠團 jūn jiāo tuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

zoogloea

Từ điển Trung-Anh

zoogloea