Có 2 kết quả:

军棋 jūn qí軍棋 jūn qí

1/2

jūn qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

land battle chess

jūn qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

land battle chess