Có 2 kết quả:

军务 jūn wù軍務 jūn wù

1/2

jūn wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military affairs

jūn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military affairs

Một số bài thơ có sử dụng