Có 2 kết quả:

军需 jūn xū軍需 jūn xū

1/2

jūn xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military material

jūn xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military material