Có 2 kết quả:

军训 jūn xùn軍訓 jūn xùn

1/2

jūn xùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military practice, esp. for reservists or new recruits
(2) military training as a (sometimes compulsory) subject in schools and colleges
(3) drill

jūn xùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military practice, esp. for reservists or new recruits
(2) military training as a (sometimes compulsory) subject in schools and colleges
(3) drill