Có 2 kết quả:

开苞 kāi bāo開苞 kāi bāo

1/2

kāi bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to deflower

kāi bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to deflower