Có 1 kết quả:

砍死 kǎn sǐ

1/1

kǎn sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hack to death
(2) to kill with an ax