Có 2 kết quả:

抗菌药 kàng jūn yào抗菌藥 kàng jūn yào

1/2

kàng jūn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

antibacterial

kàng jūn yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

antibacterial