Có 1 kết quả:

考勤簿 kǎo qín bù ㄎㄠˇ ㄑㄧㄣˊ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

exam attendance register