Có 2 kết quả:

苛政猛于虎 kē zhèng měng yú hǔ苛政猛於虎 kē zhèng měng yú hǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

tyrannical government is fiercer than a tiger (idiom)

Từ điển Trung-Anh

tyrannical government is fiercer than a tiger (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng