Có 1 kết quả:

可燃 kě rán

1/1

kě rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

inflammable