Có 2 kết quả:

嗑药 kè yào嗑藥 kè yào

1/2

kè yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take (illegal) drugs

kè yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take (illegal) drugs