Có 2 kết quả:

嗑药 kè yào ㄎㄜˋ ㄧㄠˋ嗑藥 kè yào ㄎㄜˋ ㄧㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to take (illegal) drugs

Từ điển Trung-Anh

to take (illegal) drugs