Có 2 kết quả:

恐旷症 kǒng kuàng zhèng恐曠症 kǒng kuàng zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

agoraphobia

Từ điển Trung-Anh

agoraphobia