Có 2 kết quả:

髋骨 kuān gǔ髖骨 kuān gǔ

1/2

kuān gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hip bone

kuān gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hip bone